Mariama Jobe “Den här dikten”

Dramaten

A Journey Beyond and Within

Musica Vitae, Vokalharmonin och Circus Glass Royale

August Strindbergs Gustav III: Föreställning med Gösta Ekman i huvudrollen

SVT Öppet Arkiv

Samtal med Liv Ullman

Dramaten

Nya Föreställningar