Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Ur Nationalmuseums samlingar


Nationalmuseums föremålssamlingar omfattar runt 700 000 verk. Många av dessa kan du också se på din egen skärm. Här finns äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik, konsthantverk samt form och design fram till idag. Nationalmuseum har i uppdrag att bevara kulturarvet. Museet ska även främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Målningar: Utomhusmålare. Vintermotiv från Åsögatan 145 i Stockholm – Carl Larsson 1886 (förstasidan). Prinsessan och trollen – John Bauer 1913 (här invid).