Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Världskulturmuseerna


Här hittar du ett urval av de föremål som visas på ETNOGRAFISKA MUSEET – En plats för alla som är intresserade av världen, ÖSTASIATISKA MUSEET – Samlingar från Kina, Japan, Korea, Indien och Sydasien, MEDELHAVSMUSEET – Med föremål bland annat från den svenska Cypernexpeditionen 1927, och VÄRLDSKULTURMUSEET – En plats där människor kan känna sig hemma över gränser.


Världskulturmuseerna vill bidra till att göra dagens värld mer begriplig. Föremålen kommer från alla världens hörn och representerar tusentals år av mänskligt skapande. I dialog med våra besökare vill vi bejaka världens mångfald och på så sätt bidra till en hållbar global utveckling.