Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Gudstjänster online för andligt/existentiellt stöd


För många är musiken och kulturen ett existentiellt stöd, men till dig som vill besöka en gudstjänst: även om det just nu inte går att träffas på de sätt vi är vana vid så kan vi fortfarande ha ett behov av att känna gemenskap i bön, andakt, gudstjänst eller musikstund.

 

Här hittar du

 

Svenska kyrkans digitala gudstjänster och evenemang.

 

Equmeniakyrkans digitala gudstjänster och evenemang.

 

Flera församlingar och trossamfund sänder live eller lägger i efterhand upp inspelade gudstjänster, konserter och andra arrangemang på Facebook och Youtube. Leta dig gärna fram även till dessa via dina nätverk, eller fråga en närstående, vårdpersonal eller kompis om någon kan hjälpa dig att hitta vad du söker eller behöver.

 


 

Mer information för andligt/existentiellt stöd

 

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Hitta din närmaste Sjukhuskyrka.

 

Med anledning av den rådande situationen gällande Covid-19 har Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bett företrädare för olika trossamfund att i några korta filmer informera om Corona/Covid-19. Företrädarna talar svenska, arabiska, syriska/suryoyo, tigrinja, serbiska, turkiska, thailändska och persiska. Se filmerna här.

 

Här kan du läsa mer om andlig vård.

 

På vilket sätt kan en gudstjänst vara ett andligt stöd?

 

 

Vad händer när vi inte kan träffas och söka gemenskap som vi brukar?

 

 

Vad tänker du om ensamhet och isolering? Hur kan vi ändå vara till hjälp och stöd för varandra?

 

 

Vilken är “din kyrka”? Var hämtar du kraft, hopp och stöd när livet prövas?

Dela