Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

JS Bach Mässa i h-moll

Del ett 55 minuter, del två 60 minuter

Bachs mässa i H-moll är ett av musikhistoriens mäktigaste verk. Verket påbörjades 1724 och färdigställdes först 1749, det speglar alltså 25 år av Bachs musikaliska produktion. Verket framförs här av Erik Westbergs Vokalensemble, VocalART och Svenska Barockorkestern.

 

Det är inte känt för vilket specifikt tillfälle Bach komponerade H-mollmässan. Vi känner inte till någon mecenat som kan ha beställt det. Vi känner inte till något komplett framförande av verket före 1750, dvs före Bachs död. Såtillvida är Bachs sista körkomposition en vokal motsvarighet till Kunst der Fuge, konsten att skriva fugor, som är en exposé över den kontrapunktiska konsten och som kom till på samma villkor som h-mollmässan.  Man skulle kunna kalla dessa verk för musikaliska testamenten, ett vokalt och ett instrumentalt.  (Kunst der Fuge utgör ett av de sista manuskripten av Bachs hand, daterade 1748-49.)

 

H-mollmässans dimensioner motsvarar Matteuspassionens, men den innehåller fler körfugor än något annat verk. Däremot finns det ingen plats för recitativ eller koralsatser som i passionerna och i många kantater. Men den klangliga och dynamiska variationen är ändå stor. Den utnyttjar många olika vokala strukturer, med och utan obligata instrument.

 

Konserten är uppdelad i två delar, det här är den första delen (55 minuter). Se andra delen här (1 timme).

 

Konserten sändes 27 september 2013 på konserthuset Studio Acusticum.

 

 

Medverkande

Erik Westbergs Vokalensemble

VocalART

Svenska Barockorkestern

Ingela Bohlin, sopran

Anna Zander, alt

Johan Christensson, tenor

Jakob Vloch Jespersen, bas

Erik Westberg, dirigent


Text och foto: Studio Acusticum

Bachs mässa i H-moll beskrivs som ett av musikhistoriens mäktigaste verk, håller du med? Vilka andra verk tycker du tillhör kategorin?

 

Konserten spelades in 2013 på konserthuset Studio Acusticum i Piteå, har du besökt konserthuset? Vad såg du då och med vem?

 

Hur upplevde du den här digitalt förmedlade konserten? Hur är det att ta del av musik via skärm?

Dela