Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Sibelius Symfoni nr 1

50 min
Det kan verka märkligt hur ryskt Jean Sibelius första symfoni från 1899 låter. Inledningens klarinettsolo ligger så nära något Tjajkovskij kunnat skriva men ingen annan än Sibelius hade låtit endast en pukvirvel ligga under.

Välkänt är Sibelius uttalande att det var mycket i Tjajkovskij som han kände igen i sig själv, och det hörs påtagligt både i den högspända fortsättningen på satsen – i den atmosfär som växer fram i andantet – och i den febriga finalen. Däremot pekar scherzot mot linjen från Beethoven till Bruckner.

 

• Sibelius färdigställde sin första symfoni våren 1899 när det var en politiskt laddad situation. Februarimanifestet hade utfärdats av den ryska kejsaren och syftade till att begränsa Storfurstendömet Finlands självstyre. Sibelius svarade med flera protestkompositioner. Vad tänker du om musiken som politisk kraft?

• Sibelius utgör många finländares “soundtrack”. Vad känner du när du hör Sibelius musik?

Dela