Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Min by – berättelser från Pitebygden

Fyra filmer á ca 30 min vardera

Socialtjänsten och Kultur, Park och Fritid i Piteå gör en satsning på kulturupplevelser riktade till äldre som bor på särskilt boende. Genom projektet “Livskvalitet hela livet” vill kommunen främja gemenskap mellan äldre och motverka ensamhet med hjälp av digital teknik. Temat är Min by.

 

Filmerna har ett kulturhistoriskt tema och berättar om mötesplatser i bygden, handeln och livet på arbetsplatserna. Programledare är Elin Johansson som bjudit in ett antal gäster som på ett personligt sätt delat med sig av sin kunskap och sina historier.

 

Kulturen är viktig eftersom den många gånger leder till livskvalitet och välbefinnande. Berättelsen från förr är tänkt att påminna om tider som varit. Tanken är att skapa ett sammanhang, gemenskap och samtal. Förhoppningsvis ska det locka till ett och annat skratt. säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, Piteå kommun.

 

– Genom det här projektet hittar vi vägar att nå in med kulturupplevelser till de äldre som bor på särskilt boende. Tillgång till kultur är en mänsklig rättighet och med den digitala tekniken kan vi uppfylla delar av det behovet, säger Annika Nordstrand, förvaltningschef Kultur Park och Fritid.

 

Se fler filmer från Piteå 400 år här.

Var du med vid något av de tillfällen som beskrivs i filmerna? Vad vill du dela med dig av?

 

Känner du igen någon av de personer som medverkar? Hur känner ni till varann?

 

Vilken berättelse vill du dela med dig av från Pitebygden? Eller vem skulle du vilja bjuda in att berätta?

 

Vad är det bästa med att bo i Piteå, eller med att ha vuxit upp här? Har det funnits utmaningar också?

 

 

Dela