Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Sibelius Symfoni nr 1

50 min • Visas t.o.m. den 31 maj 2018

“En bättre lansering kan man inte tänka sig: när Sibelius första symfoni uruppförts i Helsingfors gick den på turné med Helsingfors stadsorkester och dirigenten Robert Kajanus till Stockholm, Köpenhamn, Hamburg och Berlin för att slutligen landa på världsutställningen i Paris år 1900. Och Sibelius kunde skriva hem från Berlin: ‘Min musik hade en storartad, alldeles kolossal framgång’.” (GSOplay) Konserten spelades in den 9 mars 2018 och framfördes under ledning av dirigenten Santtu-Matias Rouvali.


Reflektioner och samtalsämnen

• Sibelius färdigställde sin första symfoni våren 1899 när det var en politiskt laddad situation. Februarimanifestet hade utfärdats av den ryska kejsaren och syftade till att begränsa Storfurstendömet Finlands självstyre. Sibelius svarade med flera protestkompositioner. Vad tänker du om musiken som politisk kraft?

• Sibelius utgör många finländares “soundtrack”. Vad känner du när du hör Sibelius musik?

Reflektioner och samtalsämnen

• Sibelius färdigställde sin första symfoni våren 1899 när det var en politiskt laddad situation. Februarimanifestet hade utfärdats av den ryska kejsaren och syftade till att begränsa Storfurstendömet Finlands självstyre. Sibelius svarade med flera protestkompositioner. Vad tänker du om musiken som politisk kraft?

• Sibelius utgör många finländares “soundtrack”. Vad känner du när du hör Sibelius musik?