Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Carmina Burana

1h 5 min

Likt ett omen, förebådande stor ondska, uruppfördes 1937 tonsättaren Carl Orffs monumentala verk Carmina Burana, två år innan andra världskriget skulle slå världen i spillror och med järnets och eldens brutalitet för alltid förändra vår syn på mänskligheten. Efter de två inledande satserna som tillägnats Fortuna – världens grymma härskare – besjungs våren och den pånyttfödda kraft som får allt att spira! Se solister på Studio Acusticum Play.

Trots ett judiskt släktskap på moderns sida var Carl Orff en av de få tonsättare som accepterades av den fascistiska regimen i Tyskland på 1930-talet. Verket blev en internationell succé. Vad berodde det på tror du? Kraften i musiken?

 

 

En del i verket beskriver kärlekens rike. Här hör vi Amor, gripen av kärlekslycka, som bevittnar hur unga själar förenas i lustfyllda famntag. Kan du höra detta? ”Åtrån är som en forsande flodvåg” står det i programmet – kan du låta dig föras med?

 

 

Texterna härstammar från 1100-talet, men vem författarna är vet vi inte. Det sägs att det kan vara munkar som ensamma i sina celler beskrivit sina drömmar, eller studenter, kanske präster eller skalder. Vad tror du?

 

Dela