Favoriter

Rutnät Genrelista

Innehåll du favoritmarkerar kommer hamna här.

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Opera: Djurens planet

45 min

En skoloperafrån Helsingforsoperan av Cecilia Damström.

 

Det handlar om människans förhållande till djuren. Vår planet tillhör djuren och människorna, vi har alla rätt att leva här – men i hur hög grad får vi besluta om andras liv?

 

Innehållet bygger på en skolworkshop där eleverna fick komma fram med sina känslor, tankar och önskningar om den blivande operans ämne. ”Eleverna återkom upprepade gånger till teman om förhållandet mellan människan och djuren, om empati och längtan att bli sedd,” sammanfattar librettisten Monica Vikström-Jokela.


Djurens planet är ett samarbete mellan elever i årskurserna 3-6 och yrkesfolk från operavärlden, och är Finlands nationaloperas och -baletts första skolopera på svenska. Produktionen stöds av finlandssvenska fonder.

Opera på svenska är inte helt vanligt. Hur upplevde du föreställningen?

 

 

Operans tema handlar om människor och djur, om vår planet och om vilken rätt vi har att leva här. Vad tänker du om de frågorna?

 

 

Målet med operaprojektet är att öka elevernas självkänsla, stärka social interaktion, göra eleverna bekanta med operan som konstform samt skapa en inspirerande och kraftfull upplevelse med hjälp av samarbete mellan yrkesverksamma och barn. Vad tänker du om detta?

Dela