Ögonblick att minnas – film för levande samtal

Mantaray Impact

Filmer för samtal med äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom.

Se filmen

Nya filmer

Alla filmer

Rutnät Genrelista
Titel
Genre
Utgivare